Lubricants - Additieven Fabrikant

Gepubliceerd apr. 07, 22
6 min read

Klueber

Een minerale (paraffine houdende) smeerolie haalt van nature al een hoge index tussen 95 en 100. Overschakeling naar half synthetische of zuiver synthetische oliën zorgt voor waarden die een stuk boven de 100 kunnen liggen (120...160. Industriële systeemolie...200). Dit betekent dat deze oliën voldoende vloeibaar zullen blijven bij lage temperaturen en niet te vloeibaar zullen worden bij hoge temperaturen, en dit des te meer naarmate de index groter is.

Er bestaan talloze soorten synthetische oliën, elk met hun eigen, min of meer uitgesproken eigenschappen. Door het kiezen van een bepaald soort synthetische olie kan men het smeermiddel gericht afstemmen op de geplande toepassing. Zo zal men in de zware industrie doorgaans op zoek gaan naar oliën die goed bestand zijn tegen hoge temperaturen (viscositeitsindex en corrosie vast) en die de inwendige wrijving verminderen.

Kluber

Het is dus verstandig hierover navraag te doen (Motor oils and lubricants). Bij twijfel is het beter de olie af te laten en de motor te spoelen, voordat u andere olie dan de voorgaande bijvult. Minerale oliën en half synthetische oliën daarentegen zijn doorgaans wel onderling mengbaar. In dit geval dient men vooral de verzoenbaarheid van de additieven te checken.

Polyglycolen (gebruikt in tandwielkasten van het worm/wormwieltype) mogen NIET gemengd worden, aangezien deze producten zich scheiden in 2 lagen (waardoor een onvoldoende smering optreedt) en de dichtingen van de tandwielkast aangetast worden. Motorolie zorgt ervoor dat de onderdelen van uw motor beschermd worden. De juiste motorolie verhoogt de prestaties van uw motor en de levensduur van de verschillende onderdelen.

Lubricants - Additieven Fabrikant

Olie met een lage viscositeit is dun en olie met een hoge viscositeit is dik. SAE ( Society of Automotive Engineers ) is het internationale instituut dat de norm voor de motorolieviscositeit heeft vastgelegd. De viscositeit van een olie is zeer afhankelijk van de temperatuur. Bij lage temperatuur is de viscositeit te herkennen aan een getal met daarachter de letter W.

Bij het gebruik van synthetische motorolie zijn er een aantal voordelen: · Een synthetische motorolie kan door de sterke smeerfilm dunner zijn, waardoor er minder weerstand in de motor optreedt en daardoor wordt het brandstofverbruik gunstig beïnvloed. · Doordat een synthetische motorolie door de sterke smeerfilm dunner kan zijn, zal de olie bij de koude start sneller naar de te smeren onderdelen vloeien, waardoor de motorslijtage sterk vermindert.

Lubricants

· Doordat synthetische olie minder makkelijk verdampt bij de hoge temperaturen in de motor zal het olieverbruik verminderen. · Synthetische olie is thermisch stabieler. Dit betekent dat de olie langer en beter tegen zware belasting is opgewassen. Synthetische olie is bijgevolg uitstekend geschikt voor extreme belastingcondities. Semisynthetische motorolie bestaat uit een combinatie van minerale en synthetische olie.

Ja, u hebt geen verschillende olie nodig. In personenwagens bijna nooit, aangezien de specificaties sterk verschillen. In onze olie-aanbevelingstool vindt u welke olie best bij de motor en de transmissie van uw wagen past. In de 2-takt motor ontbreken de in- en uitlaatslag zoals we die kennen van de 4-takt motor.

Complex Pump And Seal Lubrication Systems For The Oil & Gas

Na de ontsteking wordt de zuiger naar beneden gedreven, waarbij het brandstof-lucht mengsel in het carter gecomprimeerd wordt (Olie & Gas - Industrieën - Solutions). Aan het eind van deze arbeidsslag kan dit gecomprimeerde mengsel in de ruimte boven de zuiger stromen, waarbij het de verbrandingsgassen via de uitlaatpoort naar buiten drukt. Omdat het carter wordt gebruikt voor inname van het mengsel, kan het niet als oliereservoir dienen.

meetmethoden en normen uit. Materiaal dat niet oplosbaar is in olie en op bepaalde plaatsen in het systeem neerslaat. Dit materiaal is het resultaat van oxidatie, afbraak van de olie, externe vervuiling en verbrandingsgassen die in de olie komen. Voorbeelden zijn sludge (mayonaise-achtige afzetting), verharsing, verlakking, roet en gecondenseerd water.

Industrial-series - Lubricants

Gloeiende afzettingen in de verbrandingskamer kunnen leiden tot detonatie (te vroege ontsteking). Afzettingen worden met name gevormd door korte trips bij koud weer, hoge temperaturen en belastingen, alsmede door overschrijding van verversingsintervallen. Detergenten en dispersanten, die als additieven in de olie voorkomen, hebben als doel de afzettingen zoveel mogelijk tegen te gaan.

vertraagd. Een toevoeging dat de oppervlaktespanning van de vloeistof verlaagt, zodat luchtbellen die aan het oppervlak komen snel knappen. Koelmiddelen die bestaan uit monoethyleenglycol, of het minder schadelijke monopropyleenglycol, alsmede additieven (zoals anti-corrosie), die gemengd dienen te worden met water voor gebruik in het koelsysteem van bijvoorbeeld auto's. Anti-oxidant, een additief dat oxidatiereacties in het smeermiddel vertraagt dan wel tegengaat.

Industrial Lubricants For Your Sector

GL-5 transmissieoliën zijn vaak niet geschikt voor toepassingen waar GL-3 of GL-4 is voorgeschreven, omdat het hoge gehalte aan EP-additieven de koperlegeringen kan aantasten (Industriële systeemolie). lubrication. Koolwaterstoffen met een onverzadigde ringvormige structuur. Deze verbindingen hebben een lage VI en zijn niet erg oxidatiestabiel. Sommige aromaten kunnen carcinogeen (kankerverwekkend) zijn. Mineraal residu dat bij het verassen (verbranden) van smeermiddelen als oxide (oxide as) of als sulfaat (na toevoeging van zwavelzuur) overblijft.

In koelsmeermiddelen kunnen ze zich voeden met bepaalde componenten (bv. de emulgator). Als uitscheidingsproducten worden zure stoffen geproduceerd, die tot een lagere p, H, corrosie, een instabiele emulsie en een vieze geur kunnen leiden. Met bactericiden wordt het aantal bacteriën onder controle gehouden. Vetten met goede EP-eigenschappen en een hoge waterbestendigheid.

Marine Oil

Industrial Lubricants For Your EquipmentLubrication Oil

Het mengen van basisoliën en additieven volgens een bepaalde receptuur. Dit kan batch gewijs geschieden, door de juiste componenten in de juiste hoeveelheden in een roerketel te doseren. Een andere methode is inlineblenden, waarbij verschillende continue stromen in een bepaalde volumeverhouding bij elkaar komen en in een statische menger gemengd worden.

Dit kan er op duiden dat het vet niet temperatuurstabiel is of het zeepskelet door belasting is afgebroken. Vet met een zeer hoge consistentie (NLGI 6), die vaak in blok vorm wordt geproduceerd. Blokvetten worden ondermeer toegepast in langzaamdraaiende lagers bij hoge temperaturen. Base oil interchange; verwijst naar een systeem dat testkosten beperkt, door het toestaan van het gebruik van test data in andere basisoliën zonder een volledig testprogramma te vereisen.

Industry Lubricants

brons Vorming van een spiegelend oppervlak van de cilinderwand in een dieselmotor, veroorzaakt door de polijstende werking van afzettingen op de zuiger (Oil, fuel and lubricants – Transport Compleet). Hierdoor wordt de afdichting van de zuigerveren verminderd, waardoor olieverbruik toeneemt en het motorvermogen afneemt. Temperatuur waarbij een vloeistof onder gegeven omstandigheden minimaal 5 seconden blijft branden na ontsteking.

Industriële Oplossingen IndustrieMarine Smeermiddelen

Waarden van 1a en 1b zijn over het algemeen acceptabel; hogere waarden (2a tot 4) duiden op teveel corrosie op koper(legeringen). Aantasting van metaaloppervlakken door chemische reacties. Metaaloppervlakken kunnen corrosie vertonen bij blootstelling aan water, met daarin vuil, zouten of zuur opgelost. Een additief dat zich op een oppervlak nestelt ten einde het oppervlak te beschermen tegen inwerking van corrosieve stoffen.

Kluber Grease

Wereldwijde Smeervetten-markt Per ToepassingComplex Pump And Seal Lubrication Systems For The Oil & Gas

dat de olie en het water zich scheiden. Mogelijkheid van een olie om water af te scheiden. Demulgeerbaarheid is belangrijk in o. a. hydraulische systemen en bij leibaan- en circulatiesmering. Ontmenging van 2 vloeistoffen die met elkaar gemengd zijn, maar niet of nauwelijks mengbaar zijn met elkaar. Scheidingstechniek waarbij een mengsel van vloeistoffen (bv.Deutsches Institut für Normung: verantwoordelijk voor het opstellen van o. a. meetmethoden. Chemische verbindingen die vuildeeltjes in suspensie houden, en voorkomen dat deze samenklonteren. Een maat voor de draaisnelheid in een lager, zijnde het product van de gemiddelde diameter (in mm) en de draaisnelheid (in omwentelingen per minuut) (Industrial gear oils - SMEERMIDDELEN). Hoge Dn-waarden vereisen een lage basisolie viscositeit.

Meer van Marktplaats auto

Navigation

Home

Latest Posts

Occasions - Actueel Aanbod Tweedehands Auto's

Published Jan 24, 23
5 min read

Zakelijke Shortlease

Published Nov 30, 22
6 min read